Български (България)
Добре дошли на сайта на ДИНАНА КОНСУЛТ ПДФ Печат Е-мейл


        "ДИНАНА КОНСУЛТ" ЕООД  е консултантска фирма в строителството, специализирана в управлението на инвестиционни проекти, с основна задача да предоставя висококачетсвени инженерингови услуги в областта на проектирането, ръководството и организацията на всички видове строителни проекти.

Услугите предлагани от фирмата са изцяло съобразени с желанието на инвеститорите и в съответствие с приложимите стандарти и изисквания съгласно българското законодателство.

ЦЕЛ:

Основната ни цел е да отменим инвеститорите от всички непознати за тях процеси при изготвянето и реализирането на всеки един строителен проект, и ако те се доверят на професионализма на ДИНАНА КОНСУЛТ, ще могат да се концентрират върху основната си дейност.

ЗАЩО ДА ИЗПОЛЗВАТ НАШИТЕ УСЛУГИ?

ДИНАНА КОНСУЛТ съветва инвеститора, как най-рационално да вложи парите си и да получи оптимален резултат.

Ако Вие сте решили да инвестирате в строителният процес и в самото начало се доверите на нашият професионализъм, ние Ви гарантираме че ще успеем да вникнем във Вашите идеи, като по този начин, ще Ви посъветваме как и какво точно Ви трябва, за да изразходвате разумно средствата си, за постигане на желаните резултати!

ДИНАНА КОНСУЛТ, ще Ви съдейства при избор на проектански колектив.

Активно ще участва в разработването на идейната фаза на проекта, функционалността и визията на обекта.

Още на етап "идеен проект", ще получите приблизителна финансова оценка, и колко би Ви струвал обектът преди да започнете същинското проектиране.

След окончателно одобрение, от инвеститора на "идейният проект", ние съвместно с проектантите, ще започнем изготвянето и на работният проект.

На този етап служителите на ДИНАНА КОНСУЛТ, изготвят подробни количествени сметки по всички части, които в последствие остойностяват по реални пазарни цени, като по този начин сме в състояние да определим със значителна точност стойността на обекта.

С така направената предварителна финансова оценка инвеститора може да разполага с една проектно-бюджетна стойност - колко би му струвало цялото строителство.

Същественото при използването на нашата услуга, е че ДИНАНА КОНСУЛТ предоставя на инвеститора, реална цена за изграждането на обекта и веднага може да се направи финансова преценка за предстоящото строителство, което да е предпоставка за качественото и срочно изпълнение на обекта.

При организирането на търг за главен изпълнител, ние ще подготвим тръжната документация и съвместно с инвеститора, ще номинираме краен победител.

Ще следим за законосъобразното започване на обекта.

 ОСНОВНИТЕ НИ ФУКЦИИ:

1. Подготвя и води досие на обекта.

2. Следи за правилното попълване на необходимата строителна документация.

3. Следи за влагане на качествени строителни материали и изпълнението на строително-монтажните работи, съгласно одобрените строителни книжа.

4. Следи за стриктното спазване на договорените срокове за строителство.

5. Отговаря за количествено и качествено изпълнение на извършената работа.

6. Следи и отговаря за точното разплащане на извършената работа.

7. Носи отговорност за цялостното досие на обекта и нормалното въвеждане на сградата в експлоатация.